2 Samuelio 2:23

2 Samuelio 2:23 LBD-EKU

Bet tas atsisakė liautis jį vytis. Tada Abneras taip smogė jam į pilvą ieties drūtgaliu, kad ietis išlindo pro nugarą. Jis parkrito ir toje vietoje numirė. Atėję prie vietos, kur jis buvo parkritęs ir numiręs, visi sustodavo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share