2 Karalių 8:20

2 Karalių 8:20 LBD-EKU

Jo dienomis Edomas pakėlė maištą prieš Judo valdžią ir pasiskyrė sau karalių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 8:20