2 Korintiečiams 13
LBD-EKU

2 Korintiečiams 13

13
1Jau trečią kartą keliauju pas jus. #Įst 17,6; 19,15Dviejų ar trijų liudytojų parodymais remsis visa byla. 2Jau esu sakęs, antrukart lankydamasis pas jus, ir dabar, dar būdamas toli, vėl sakau anksčiau nusidėjusiems ir visiems kitiems, jog atėjęs būsiu negailestingas. 3Jūs reikalaujate įrodymo, kad manyje kalba Kristus, o jis nėra silpnas prieš jus, bet galingas jumyse. 4Jis buvo nukryžiuotas dėl silpnumo#13,4 T. y. panorėjęs būti silpnas., bet dabar jis gyvas Dievo galybe. Mes irgi silpni jame, bet jums gyvensime su juo Dievo galybe.
5Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save! O gal nenutuokiate, kad jumyse yra Jėzus Kristus? Jeigu taip, tai esate atmestini. 6Bet aš turiu vilties, kad jūs įsitikinsite, jog mes nesame atmestini. 7Mes meldžiame Dievą, kad jūs nedarytumėte nieko blogo, ne tam, kad mes pasirodytume tinkami, bet kad jūs darytumėte gera, o mes būtume tartum atmestini. 8Mes juk nieko negalime prieš tiesą, bet tiktai už tiesą. 9Mums džiaugsmas, kad mes silpni, o jūs stiprūs. Mes to ir meldžiame: kad jūs taptumėte tobuli. 10Todėl, būdamas toli, rašau tai, kad atvykęs neturėčiau griežtai elgtis, griebdamasis galios, kurią man Viešpats suteikė tam, kad ugdyčiau, o ne kad griaučiau.
Linkėjimai
11Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. 12Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jus sveikina visi šventieji.
13Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais!