2 Metraščių 11:13

2 Metraščių 11:13 LBD-EKU

Kunigai ir levitai, gyvenantys visame Izraelyje, susirinko pas jį iš visų savo žemių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Metraščių 11:13