1 Karalių 6:4

1 Karalių 6:4 LBD-EKU

Langus Namams įstatė įdubose su rėmais.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 6:4