1 Karalių 6:28

1 Karalių 6:28 LBD-EKU

Ir kerubus jis paauksavo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 6:28