1 Karalių 6:2

1 Karalių 6:2 LBD-EKU

uolekčių ilgio, dvidešimt uolekčių pločio ir trisdešimt uolekčių aukščio.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 6:2