1 Karalių 6:17

1 Karalių 6:17 LBD-EKU

Priekinė Namų dalis, tai yra didžioji nava, buvo keturiasdešimt uolekčių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 6:17