1 Karalių 4:9

1 Karalių 4:9 LBD-EKU

Ben Dekeras Makace, Šaalbimuose, Bet Šemeše ir Elon Bet Hanane
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share