1 Karalių 4:17

1 Karalių 4:17 LBD-EKU

Paruacho sūnus Juozapatas Isacharo giminėje
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share