1 Karalių 4:16

1 Karalių 4:16 LBD-EKU

Hušajo sūnus Baana Ašero giminėje ir Bealotuose
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share