1 Karalių 4:14

1 Karalių 4:14 LBD-EKU

Idojo sūnus Ahinadabas Mahanaimuose
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share