1 Karalių 4:11

1 Karalių 4:11 LBD-EKU

Ben Abinadabas visame Nafat Dore (jo žmona buvo Saliamono duktė Tafata)
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share