1 Karalių 22:37

1 Karalių 22:37 LBD-EKU

Karalius mirė ir buvo parvežtas į Samariją; karalius buvo palaidotas Samarijoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 22:37