1 Karalių 22:29

1 Karalių 22:29 LBD-EKU

Izraelio karalius ir Judo karalius Juozapatas nužygiavo į Ramot Gileadą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 22:29