1 Karalių 22:2

1 Karalių 22:2 LBD-EKU

Bet trečiais metais Judo karalius Juozapatas atvyko pas Izraelio karalių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 22:2