1 Karalių 21:12

1 Karalių 21:12 LBD-EKU

Jie paskelbė pasninką ir pasodino Nabotą pirmoje sueigos vietoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 21:12