1 Karalių 2:14

1 Karalių 2:14 LBD-EKU

Tada tarė: – Turiu į tave reikalą“. – „Kalbėk“, – paliepė ji.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share