1 Karalių 18:8

1 Karalių 18:8 LBD-EKU

„Taip, tai aš, – atsakė šis, – eik ir pasakyk savo valdovui, kad Elijas čia!“
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 18:8