1 Karalių 18:2

1 Karalių 18:2 LBD-EKU

Tad Elijas nuėjo pas Ahabą. Samarijoje buvo didelis badas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share