1 Karalių 15:9

1 Karalių 15:9 LBD-EKU

Dvidešimtais Izraelio karaliaus Jeroboamo metais Asa tapo Judo karaliumi.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share