1 Karalių 15:6

1 Karalių 15:6 LBD-EKU

Karas tarp Rehabeamo ir Jeroboamo tęsėsi per visas jo gyvenimo dienas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 15:6