1 Karalių 15:12

1 Karalių 15:12 LBD-EKU

Iš krašto jis išvarė šventyklų kekšius ir pašalino visus protėvių padarytus stabus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 15:12