1 Karalių 14:30

1 Karalių 14:30 LBD-EKU

Tarp Rehabeamo ir Jeroboamo nuolat vyko karas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 14:30