1 Karalių 13:30

1 Karalių 13:30 LBD-EKU

Kūną paguldė į savo paties kapą. Raudodamas jį apverkė: „Ak, mano broli!“
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share