1 Karalių 13:15

1 Karalių 13:15 LBD-EKU

„Eikš su manimi, – tarė jam pranašas, – ir ko nors užvalgyk“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share