1 Karalių 1:22

1 Karalių 1:22 LBD-EKU

Dar jai tebesikalbant su karaliumi, atėjo pranašas Natanas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share