1 Korintiečiams 15:25

1 Korintiečiams 15:25 LBD-EKU

Jis juk turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share