1 Korintiečiams 14:4

1 Korintiečiams 14:4 LBD-EKU

Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o kas pranašauja – ugdo Bažnyčią.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share