1 Korintiečiams 10:14

1 Korintiečiams 10:14 LBD-EKU

Todėl, mano mylimieji, sergėkitės stabmeldystės!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share