1 Metraščių 9:18

1 Metraščių 9:18 LBD-EKU

iki šiol Karaliaus vartuose rytų pusėje. Tai levitų stovyklos vartininkai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 9:18