1 Metraščių 29:25

1 Metraščių 29:25 LBD-EKU

VIEŠPATS didžiai išaukštino Saliamoną viso Izraelio akyse ir suteikė jam tokią karališką garbę, kokios prieš jį nė vienas Izraelio karalius nebuvo turėjęs.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 29:25