1 Metraščių 23:21

1 Metraščių 23:21 LBD-EKU

Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Machlio sūnūs: Eleazaras ir Kišas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 23:21