1 Metraščių 23:20

1 Metraščių 23:20 LBD-EKU

Uzielio sūnūs: Michėjas – galva ir antras – Išija.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 23:20