1 Metraščių 1:8

1 Metraščių 1:8 LBD-EKU

Chamo palikuonys: Kušas, Micraimai, Putas ir Kanaanas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 1:8