1 Tesalonikiečiams 3
LBD-EKU

1 Tesalonikiečiams 3

3
Timotiejaus pasiuntinybė
1Todėl, ilgiau nebeiškęsdami, #Apd 17,15ryžomės vieni pasilikti Atėnuose 2ir pasiuntėme Timotiejų, savo brolį ir Dievo bendradarbį Kristaus Evangelijoje, kad paremtų jus ir sustiprintų jūsų tikėjimą, 3kad nė vienas nesvyruotų tose negandose. Ir jūs patys žinote, kad esame tam skirti. 4Juk, dar būdami tarp jūsų, mes iš anksto pasakėme, kad turėsime kentėti negandą, ir, kaip žinote, tai ir įvyko. 5Todėl, ilgiau nebeiškęsdamas, pasiunčiau pasiuntinį, norėdamas sužinoti apie jūsų tikėjimą, ar kartais jūsų nesuviliojo gundytojas ir ar nėra niekais pavirtęs mūsų triūsas.
6Dabar #Apd 18,5Timotiejus iš jūsų grįžo pas mus ir atnešė gerą žinią apie jūsų tikėjimą ir jūsų meilę: kad jūs nuolat mus maloniai prisimenate ir norite mus pamatyti, kaip ir mes jus. 7Šitaip, broliai, jūs savo tikėjimu paguodėte mus visose mūsų bėdose ir negandose. 8Dabar mes tikrai gyvuojame, nes jūs tvirtai stovite Viešpatyje. 9Ir kaip atsidėkosime Dievui už jus, už visus džiaugsmus, kuriuos iš jūsų patiriame savo Dievo akivaizdoje? 10Dieną ir naktį karštai maldaujame, kad mums būtų leista išvysti jūsų veidus ir papildyti, ko dar stinga jūsų tikėjimui.
11Jis pats – mūsų Dievas ir Tėvas – ir mūsų Viešpats Jėzus tepraskina mums kelią pas jus. 12Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime, 13kad jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akyse, kai ateis mūsų Viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais.