1 Karalių 8:62

1 Karalių 8:62 LBD-EKU

Tada karalius ir visas Izraelis atnašavo aukas VIEŠPATIES akivaizdoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share