1 Karalių 8:55

1 Karalių 8:55 LBD-EKU

Atsistojęs jis palaimino visą Izraelio bendriją, garsiai tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share