1 Karalių 8:13

1 Karalių 8:13 LBD-EKU

Štai pastačiau tau didingus Namus – vietą tau gyventi amžinai“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share