1 Karalių 8:10

1 Karalių 8:10 LBD-EKU

Kunigams išėjus iš Šventyklos, debesis pripildė VIEŠPATIES Namus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share