1 Karalių 5:16

1 Karalių 5:16 LBD-EKU

Saliamonas pasiuntė Hiramui tokį žodį
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share