1 Karalių 5:12

1 Karalių 5:12 LBD-EKU

Jis sudėjo tris tūkstančius patarlių, o jo dainų buvo tūkstantis ir penkios.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share