1 Karalių 4
LBD-EKU

1 Karalių 4

4
Saliamono pareigūnai
1Dabar Saliamonas buvo viso Izraelio karalius. 2Jo aukštieji pareigūnai buvo šie: kunigo Cadoko sūnus Azarijas – kunigas, 3Šišos sūnūs Elihorefas ir Ahija – raštininkai, Ahiludo sūnus Juozapatas – raštinės viršininkas, 4Jehojados sūnus Benajas vadovavo kariuomenei, Cadokas ir Abjataras – kunigai, 5Natano sūnus Azarijas – valdytojų galva, kunigo Natano sūnus Zabudas – kunigas ir karaliaus palydovas, 6Ahišaras – karaliaus dvaro prievaizdas ir Abdos sūnus Adoniramas – lažo prievaizdas.
7Visam Izraeliui Saliamonas turėjo dvylika valdytojų. Karalių ir jo dvarą jie aprūpindavo maistu. Kiekvienas jų turėjo aprūpinti maistu po vieną mėnesį per metus. 8Jų vardai buvo šie: Ben Hūras Efraimo aukštumose, 9Ben Dekeras Makace, Šaalbimuose, Bet Šemeše ir Elon Bet Hanane, 10Ben Hesedas Arubotuose (jis valdė Sochoją ir visą Hefero sritį), 11Ben Abinadabas visame Nafat Dore (jo žmona buvo Saliamono duktė Tafata), 12Ahiludo sūnus Baana Taanache, Megide ir visame Bet Šeane, kuris yra šalia Cartano žemiau Jezreelio, – nuo Bet Šeano ligi Abel Meholos, iki pat kito Jokmoamo krašto, 13Ben Geberas Ramot Gileade, valdęs Manaso sūnaus Jayro gyvenvietes Gileade, taip pat Argobo sritį Bašane – šešiasdešimt didelių miestų su mūro sienomis ir varinėmis vartų velkėmis, 14Idojo sūnus Ahinadabas Mahanaimuose, 15Ahimaazas Naftalio giminėje (jis irgi buvo paėmęs žmona Saliamono dukterį Basmatą), 16Hušajo sūnus Baana Ašero giminėje ir Bealotuose, 17Paruacho sūnus Juozapatas Isacharo giminėje, 18Elos sūnus Šimis Benjamino giminėje, 19Ūrio sūnus Geberas Gileado srityje, amoritų karaliaus Sihono ir Bašano karaliaus Ogo žemėje. Be to, buvo vienas valdytojas Judo krašte.
20Judas ir Izraelis buvo tokie gausūs kaip jūros smiltys. Jie valgė bei gėrė ir buvo patenkinti#4,20 Hebr. teksto 5,1-14 atitinka graikiškosios tradicijos 4,21-34..