1 Karalių 2:21

1 Karalių 2:21 LBD-EKU

Ji tarė: „Tebūna duota šunemietė Abišaga kaip žmona tavo broliui Adonijui“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share