1 Karalių 2:1

1 Karalių 2:1 LBD-EKU

Artinantis Dovydo mirties dienai, jis davė savo sūnui Saliamonui nurodymų, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share