1 Korintiečiams 11:11

1 Korintiečiams 11:11 LBD-EKU

Bet Viešpatyje nei moteris ką reiškia be vyro, nei vyras be moters.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share