1 Korintiečiams 10:6

1 Korintiečiams 10:6 LBD-EKU

Tie įvykiai yra mums pavyzdys, kad negeistume blogio, kaip anie geidė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share