1 Metraščių 8:40

1 Metraščių 8:40 LBD-EKU

Ulamo palikuonys buvo narsūs kariai, lankininkai, turėjo daug vaikų ir vaikaičių – šimtą penkiasdešimt. Visi jie buvo Benjamino giminės žmonės.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share