1 Metraščių 7:26

1 Metraščių 7:26 LBD-EKU

šio sūnus – Ladanas, šio sūnus – Amihudas, šio sūnus – Elišama
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 7:26