1 Metraščių 6:40

1 Metraščių 6:40 LBD-EKU

buvo paskirta Judo krašte Hebronas ir aplinkinės ganyklos
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share